Python 读取串口数据并以16进制显示

本文凌顺实验室(lingshunlab.com)简单实现Python读取串口数据,并且按16进制格式显示出来。

读取串口数据

import serial as ser
import time

se = ser.Serial("/dev/ttyUSB0", 115200,  timeout=1)
se.flushInput() # 清空缓冲区

data_count = se.inWaiting() # 获取缓冲区有多少数据
result = se.read(data_count) # 读取对应的数据

print(result)

把串口的16进制的数据转str,并且自动补0,全部显示

#  welcome to https://lingshunlab.com

for i in result:
    low_byte_str = ('%02X' %  i) # 16进制转str,并且自动补0
    print(low_byte_str,end=' ')

image-20220822164245673